Hier vindt u enkele foto's van de intocht van Sinterklaas

Intocht Sint,

Hier enkele foto's van een intocht van Sinterklaas

Bezoek van Sinterklaas
Intocht van Sint en Pieten
Intocht Stoomboot Sinterklaas
Sinterklaas in koets Jan Plezier
Pieten in de  Jan Plezier
Pieten te paard
Sinterklaas op pad met zijn pieten
Intocht van Sinterklaas
Pieten Orkest
Praatjespiet bij het publiek
Schimmel van Sinterklaas